Актуелно

Фотографије уврштене у календар Министарства унутрашњих послова представљају део историјског развоја српске полиције

26.01.2024.
МУП

Министарство унутрашњих послова, у години у којој се обележава 220 година од Првог српског устанка и 220 година полиције у Србији, урадило је историјски календар са идејом да се кроз њега у различитим сегментима, кроз различите историјске епохе, представи развој и изглед српске полиције, без обзира на идеолошки концепт и улогу коју је полиција имала у појединим временима.

У складу са тим, приказан је и строј припадника Српске граничне страже и ешалон бициклиста Српске државне страже Управе града Београда, који илуструју изглед српске полиције у времену Другог светског рата, односно немачке окупације Србије 1941-1944.

Жандармерија и полиција обновљене су 1941. године на захтев немачких окупационих власти од стране Савета комесара, који су у том тренутку представљали српску цивилну власт у окупираној Србији, а не од стране генерала Милана Недића.

Јединице српске полиције и Жандармерије фебруара 1942. преименоване су у Српску државну стражу и биле су подређене немачким полицијским органима у окупираној Србији.

Ове две формације представљају део историјског развоја српске полиције и као такве, фотографије су уврштене у календар Министарства унутрашњих послова, да би илустровале изглед српске полиције за време немачке окупације.