Aktuelno

MUP: Marinika Tepić pre iznošenja komentara na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, da tekst Nacrta za početak pročita

22.09.2021.
MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva Mariniku Tepić da pre iznošenje nesuvislih i netačnih ocena i komentara na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, tekst Nacrta za početak makar pročita.
 
Nije baš najjasnije koje su kvalifikacije Marinike Tepić da iznosi lična „duboka uverenja“ tumačenja pravnog akta, a da pritom vređa članove Radne grupe, koju čine stručnjaci iz svih oblasti rada Ministarstva, kao i predstavnici reprezentativnog sindikata.
 
Marinika Tepić, da je pročitala Nacrt, verovatno ne bi iznela ocenu o navodnoj „dehumanizaciji policije“ i „legalizaciji policijske brutalnosti“ pošto se u članu koji definiše pojam policije jasno kaže da je policija organizovana snaga prinude koja štiti živote i imovinsku bezbednost lјudi i pruža podršku vladavini prava.
 
Izgleda da Marinika Tepić zaštitu života i imovine lјudi smatra nehumanim.
 
Tumačenje ovog člana na ovaj način još više čudi, jer ako je Marinika Tepić zaista pročitala ceo Nacrt nemoguće je da nije zapazila da je jedno od načela rada policije načelo preventivnog postupanja, koje jasno propisuje da se prednost daje preventivnom postupanju, a da se represivna sredstva primenjuju tek ukoliko na drugi način nije moguće otkloniti bezbednosnu pretnju.
 
Ako Nacrt dehumanizuje policiju, kako ocenjuje Marinika Tepić, ovo načelo se ne bi našlo u njemu, a ne bi bilo mesta ni za odredbe vezane za rad policije u zajednici koja podrazumeva partnerstvo i saradnju sa građanima.  
 
Marinka Tepić, kada već komentariše Nacrt i banalizuje njegove odredbe u vezi sa upotrebom reči policija, da je zaista pratila dosadašnji rad policije i pravni okvir njenog delovanja znala bi da je upravo ministar Aleksandar Vulin doneo Uredbu kojom se zabranjuje upotreba znački i legitimacija koje sadrže elemente vizuelnog identiteta službenih znački i legitimacija Ministarstva, a ova zabrana ušla je i u Nacrt zakona.
 
To što neko može da koristi reč policija u nazivu organizacije, ne znači da može da dobije policijska ovlašćenja niti zakon daje tu mogućnost bilo kome sem policijskim službenicima.
 
Po njenom dubokom uverenju, biće da će svi članovi konjičkog kluba „Policajac“ moći da hapse i privode građane.    
 
Ministarstvo unutrašnjih poslova apsolutno je otvoreno za sve konstruktivne i smislene predloge, a ne bežimo ni od opravdane kritike, ali ipak očekujemo veći stepen ozbilјnosti u komentarisanju ovako važnog zakona, za početak da ga kritičar pročita.