Актуелно

Србија на путу ка безбеднијем саобраћају

08.11.2023.
У протеклих шест месеци, Влада Републике Србије предузела је низ мера за унапређење безбедности саобраћаја, што се огледа у смањењу броја погинулих и повређених у саобраћајним незгодама.

Министар унутрашњих послова Братислав Гашић отворио је данас трећу седницу Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима и истакао да је један о најбитнијих циљева овог тела је
унапређење безбедности саобраћаја на путевима и смањење броја погинулих, а пре свега деце.
„Први шестомесечни период рада овог Тела карактерише изузетна сарадња и добра координација свих субјеката у систему безбедности саобраћаја. Најбоља потврда тога је редовно одржавање састанака
стручних радних група и Колегијума, на којима су заједнички разматрани уочени проблеми и појаве које угрожавају стање безбедности саобраћаја и опредељивани правци деловања у наредном периоду и
могућности за предузимање мера сваког од субјеката у складу са надлежностима“, рекао је министар Гашић.
Додао је да је управо таква сарадња, између министарстава и других релевантних институција у циљу унапређења безбедности саобраћаја, недостајала током ранијег периода, и то је, како је објаснио,
један од кључних разлога због којих нису постигнути циљеви из претходне Стратегије безбедности саобраћаја на путевима, као ни планиране активности из одговарајућег Акционог плана.
„Први шестомесечни период рада Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима карактеришу значајни резултати. Пре свега, доношење Закона о изменама и допунама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и нове Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима, чиме се утврђује стратешки правац и приоритет Владе Републике Србије и свих министарстава да се унапреди стање
безбедности саобраћаја и смањи страдање у саобраћају на нашим путевима, кроз континуирано деловање свих релевантних субјеката. Један од приоритетних дугорочних циљева Стратегије је и смањење
страдања деце у саобраћају, уз визију да не буде ниједног погинулог детета у саобраћајним незгодама“, истакао је министар Гашић.
Нагласио је да се резултати рада Тела огледају и кроз статистичке показатеље смањења страдања по категоријама учесника у саобраћају, као и кроз смањење страдања на главним коридорима државних путева
првог А реда, упркос отежавајућој околности да је шестомесечни период обухватио и критичне летње месеце, као и чињеницу да су се у мају месецу догодили трагични догађаји који су подразумевали
значајно ангажовање саобраћајне полиције на пословима изван контроле учесника у саобраћају.
Начелник Управе саобраћајне полиције Славиша Лакићевић представио је шестомесечни извештај о раду стручних радних група Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у коме је као
најзначајније резултате истакао доношење Закона о изменама и допунама закона о безбедности саобраћаја на путевима, нове Стратегије безбедности саобраћаја за период од 2023-2030. године, са пратећим
Акционим планом, као и доношење Упутства Републичког јавног тужиоца за теже квалификовање кривичних дела у саобраћајним незгодама на пешачким прелазима, које су иницирале породице настрадалих у
саобраћајним незгодама. 
Лакићевић је нагласио да су у протеклих шест месеци, припадници Управе саобраћајне полиције реализовали седам централних и пет међународних акција, у којима је откривено више од 500.000 саобраћајних
прекршаја, од којих је 41.000 прекршаја управљање возилом под дејством алкохола, више од 355.700 прекршаја управљања возилом брзином преко дозвољене брзине кретања, 20.700 прекршаја прекорачења
брзине у посебним зонама, пре свега у зонама школе и у зонама успореног саобраћаја, више од 7.600 прекршаја непрописног претицања од стране возача, око 7.500 прекршаја проласка на црвено светло, 444
прекршаја непропуштања пешака од стране возача, као и скоро 10.200 прекршаја који су учињени од стране пешака.
Лакићевић је додао да је у оквиру акција контроле саобраћаја откривено и 2.175 прекршаја непрописног превожења деце, што је за 40% више него у истом периоду прошле године.
„Иако кажемо да нам половина деце страда у саобраћају као путници, тј. небезбедно се превозе, имамо скоро 151.000 прекршаја некоришћења сигурносног појаса као једног од најбитнијих елемената пасивне
безбедности, што нам говори да морамо много више да радимо да бисмо достигли најбезбедније земље Европске уније“, рекао је Лакићевић. 
Он је додао да је на иницијативу Управе саобраћајне полиције и Удружења родитеља настрадале деце у саобраћају, формирана оперативна група за праћење друштвених мрежа, која на целој територији
Републике Србије има задатак да што ефикасније и што брже открије промовисање насилничке вожње и негативно утицање на ставове младих у саобраћају. 
На тему страдалих у саобраћају, начелник Лакићевић је нагласио да је број страдалих ове године знатно мањи у односу на претходну годину.
„Имамо 21 проценат мање погинулих у односу на исти период прошле године, 240 је погинуло у овом периоду, а 302 је 2022. године. Оно што нам јесте приоритет то је смањење страдале деце. Имамо смањење
броја страдале деце у саобраћају, за 29 процената, што је недовољно, али и визију - нула страдале деце у саобраћају“, рекао је Лакићевић.
Поручио је да су предлози за унапређење у наредном периоду безбедности саобраћајa синергија и укључење свих релевантних субјеката и институција у области безбедности саобраћаја на једном заједничком
спровођењу превентивних и едукативних активности и формирање тима за праћење стратегије коју ће водити Агенција за безбедност саобраћаја са Министарством унутрашњих послова, али и са свим осталим
институцијама и субјектима. 
Седници су присуствовали помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мирослав Алемпић, в. д. директора Агенције за безбедност саобраћаја Бранко Стаматовић, као и представници министарстава здравља, просвете, правде, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.