677 polaznika 19. i 20. klase COPO primlјeno u radni odnos u MUP

2019_10_11_Stefanovic_prijem u r.o_COPO
Stefanović je novim policajcima poručio da je na njima da budu jednako dobri kao njihove starije kolege i dodao da on očekuje da budu još bolјi...