Dokumenti

Nacrti zakona

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o ličnoj karti (Word, PDF)

Obrazloženje (Word, PDF)

Predlog zaklјučka o sprovođenju javne rasprave sa Obrazloženjem i programom (Word, PDF)

Pregled odredaba Zakona o ličnoj karti koje se menjaju i dopunjuju (Word, PDF)