Дирекција полиције

ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ

ВЛАДИМИР РЕБИЋ

 

Владимир Ребић рођен је 9. јануара 1967. године у Ужицу. Средњу правно – биротехничку школу завршио је у Ужицу, a 1991. године дипломирао је на Правном факултету у Београду.

Владимир Ребић

Владимир Ребић

Од августа 1992. године је у Министарству унутрашњих послова, тадашњем Секретаријату унутрашњих послова у Ужицу, на радном месту инспекцијски и управни послови безбедности саобраћаја. Увео је систем претходне провере документације и ознака на возилу, који је успостављен у свим организационим јединицама СУП-а Ужице, због чега је прекинута пракса регистровања нерегуларних возила на том подручју.

Од 1996. до 2002. године обавља послове шефа Одсека за инспекцијске и управне послове СУП-а Ужице, након чега, прелази у Управу саобраћајне полиције да ради на обуци саобраћајне полиције.

До 2007, када постаје шеф Одсека за интервентну контролу и регулисање саобраћаја,  предавао је предмет Прописи о безбедности саобраћаја и извео више генерација полазника Курса за контролу и регулисање саобраћаја.

У октобру 2008. године постаје начелник Одељења за контролу и регулисање саобраћаја и до половине 2009. године активно учествује у изради нацрта Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Јануара 2010. године постаје заменик начелника Управе саобраћајне полиције и у наредне четири године координира активности саобраћајне полиције на доношењу подзаконских аката у циљу имплементирања новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Од 20. јуна 2014. године обавља послове начелника Управе саобраћајне полиције. У том периоду са својим сарадницима успоставља низ нових критеријума којима прописује стандарде поступања саобраћајне полиције усмерене на повећање активности саобраћајне полиције, која доприноси већој безбедности саобраћаја, као и прописивање јасних процедура за рад којима се спречавају услови за ширење корупције.

На седници Владе Републике Србије 19. децембар 2016. године изабран је за новог директора полиције.

У браку је са Зорицом и има сина Филипа и кћерку Вању.