Сектори

Сектор за ванредне ситуације

Сектор за ванредне ситуације обавља послове нормативне, управне, организационо-техничке, превентивне, оперативне, програмске, планске, информативне и друге природе, ради организовања и спровођења мера заштите и спасавања људи материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа.

Начелник Сектора решењем може од припадника Сектора образовати специјалистичке тимове за заштиту и спасавање, у зависности од врсте интервенције за коју су специјализовани. 

Детаљније...