Грађани

Најчешћа питања

Пасоши и личне карте

 1. Да ли могу да се добију биометријска документа ако лице има пријављен боравак у Србији?
 2. Како непокретна лица могу да изваде биометријска документа?
 3. Како да поступите када изгубите нову биометријску личну карту или пасош?
 4. Када поседујем биометријску личну карту Републике Србије, која су документа потребна да бих добио биометријски пасош и обрнуто?
 5. Када поседујем биометријску личну карту са чипом и пасош, а мењам презиме, адресу... шта треба приложити од докумената? У ком року треба да пријавим промену личног податка у личној карти, а у ком року то треба учинити у путној исправи?
 6. Да ли су грађани којима је у оквиру Националног пројекта ажурирања Адресног регистра промењен назив улице, на адреси на којој су настањени, у законској обавези да поднесу захтев за издавање новог пасоша у који ће бити уписан податак о новом називу улице?
 7. Који су услови које треба да испуњавам да бих имао право на хитну израду нових докумената?
 8. Како до биометријских докумената ако сам становник Косова и Метохије?
 9. Да ли су обавезне фотографије за добијање биометријских докумената?
 10. Да ли се претходни пасош, након уручења нове путне исправе враћа власнику?

 

Питања у вези са малолетним особама и особама под старатељством

 1. Како детету извадити путну исправу ако је бракоразводна парница у току?
 2. Који орган је надлежан за доношење решења о забрани издавања путне исправе лицу?
 3. Која је процедура за путовање малолетних лица у Републику Црну Гору?

Држављанство

 1. Где могу да добијем уверење о држављанству?
 2. Колика је просечна дужина трајања поступка за пријем и отпуст из држављанства Републике Србије?

Боравиште и пребивалиште

 1. Која је разлика између боравишта и пребивалишта?
 2. Када је потребно да урадим одјаву пребивалишта и који је рок за пријаву новог пребивалишта?
 3. Шта значи када ми службеник МУП каже да ми је адреса пасивизирана и како то да решим?
 4. Како да поступим када станодавац неће да ми да потребна документа на основу којих би извршио пријаву нове адресе?
 5. Када мењам адресу на подручју једног града, да ли је потребно да се одјављујем са старе адресе или само пријављујем нову адресу у станици полиције на чијем се општинском подручју налази нова адреса?
 6. Стално настањење странаца
 7. Да ли организационе јединице МУП-а дају податке о адреси пребивалишта правним лицима и грађанима и под којим условима?

Возачка дозвола и управљање возилом

 1. Последице истека важења возачке дозволе
 2. Како променити инострану возачку дозволу
 3. На који начин је регулисано управљање возилом регистрованим у иностранству од стране наших држављана на путевима у Републици Србији?
 4. Техничка исправност и коришћење обавезне зимске опреме моторних возила у саобраћају на путу
 5. На који начин је регулисано управљање возилом уз поседовање стране возачке дозволе на путевима у Републици Србији?

Боравак у иностранству

 1. Када је потребно пријавити ''одлазак у иностранство'' и да ли је потребно пријавити ''повратак из иностранства'' и који је поступак?

Opужје

 1. Да ли је дозвољено поседовање и ношење средстава за самоодбрану у виду мини спрејева-сузавца и мини електрошокова?
 2. Ношење оружја
 3. Обавеза прилагања лекарског уверења
 4. Преношење оружја преко државне границе
 5. Привремено уношење оружја и муниције на територију Републике Србије од стране страних држављана или транзит оружја и муниције преко територије Републике Србије
 6. Уношење оружја на територију Републике Србије од стране држављанина Републике Србије који живи у иностранству
 7. Изношење са територије Р Србије оружја и муниције за које је издато Одобрење за набављање и изношење оружја

Прелазак државне границе – најчешћа питања

 

 1. Услови за улазак у Републику Србију – COVID?
 2. Услови за улазак страних држављана у Републику Србију са личном картом?
 3. Услови за улазак страних држављана у Републику Србију без виза?
 4. Услови за прелазак државне границе Републике Србије малолетних лица, држављана Републике Србије?
 5. Прелазак државне границе Републике Србије са пробном возачком дозволом?
 6. Начин рачунања времена боравка у државама Европске Уније које су чланице Шенгенског простора и државама изван Европске Уније које су чланице Шенгенског простора?
 7. Услови за прелазак државне границе пунолетних држављана Републике Србије