Реформе

Реформа система плата

Предложени нови систем плата представља модерно осмишљен концепт система плата где се под један кровни оквир стављају сви запослени у Министарству унутрашњих послова. Заснован је на претходној претпоставци везаној за постојање статуса полицијског службеника, државног службеника и намештеника и примену општих прописа о раду. Подразумева јединствену основицу и јединствене елементе плата који сe потврђују одлуком Владе. Почива такође, и на аутономности у уређењу плате, елемената плате, накнада плате и накнада трошкова, односно структуре плате, коефицијената, платних група и платних разреда, радних места и звања запослених у Министарству унутрашњих послова које се утврђује актом Министарства унутрашњих послова на који сагласност даје Влада, у складу са Законом о полицији.

Овај систем у будућности треба да успостави:

  • постојање адекватних критеријума (стандард на основу кога је заснован став) и мерила (посебност као услов за евалуацију) за суштински битне ствари;
  • постојање номенклатуре и описа радних места;
  • уједначеност плата, статуса, бенефиција и принадлежности по истим или сличним пословима или радним местима;
  • опредељивање објективно потребног броја запослених за оптимално извршење посла;
  • евалуацију и оптимизацију непотребних или анахроних пословних процеса, политика, процедура и надлежности;
  • усклађеност у параметрима и релацијама (бенефиција, статус, платни разред, додатни коефицијент, посебне накнаде);
  • постојање кадровског плана, каријерног система, транспарентности у кадрирању;
  • повећан степен ефективности (радити праве ствари) и ефикасности (радити праве ствари на прави начин) у раду.

Нови концепт плата би на нов, иновативан и реформски начин објективно уважио специфичности полицијског посла, на начин који прави јасну дистинкцију од остатка државне управе, али истовремено прави дистинкцију која има своје јасно образложење и неoспорну препознатљивост.

Систем плата - приказ