Dokumenti

Međunarodni sporazumi

 

 • Ostali sporazumi:
 1. Albanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma
 2. Albanija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
 3. Albanija - Sporazum o uzajamnom putovanju državlјana
 4. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 5. Azerbejdžan - Sporazum o saradnji u oblasti vanrednih situacija
 6. Belgija - Sporazum o policijskoj saradnji
 7. Belorusija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 8. Bosna i Hercegovina - Sporazum o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 9. Bosna i Hercegovina - Sporazum o policijskoj saradnji
 10. Bosna i Hercegovina - Sporazum o pograničnom saobraćaju između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 11. Bosna i Hercegovina - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 12. BSEC - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala, naročito njegovih organizovanih oblika
 13. BSEC - Sporazum o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe
 14. Bugarska - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa
 15. Bugarska - Sporazum o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine
 16. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito - Salaš
 17. Bugarska - Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Petačinci-Bankja
 18. Bugarska - Sporazum o policijskoj saradnji
 19. Grčka - Sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola
 20. CEPOL - Zakon o potvrđivanju radnog aranžmana sa agencijom Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)
 21. Crna Gora - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 22. Crna Gora - Sporazum o policijskoj saradnji
 23. Crna Gora- Sporazum o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka -Ranče
 24. Crna Gora - Sporazum o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolјe - Vrbnica - Bijelo Polјe
 25. Crna Gora- Sporazum o određivanju -otvaranju medjunarodnog drumskog graničnog prelaza Špilјani- Dračenovac
 26. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Godovo- Vuča
 27. Crna Gora- Sporazum o otvaranju graničnog prelaza za pogranični saobraćaj Granice-Čemerno
 28. Crna Gora- Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 29. Crna Gora-Sporazum o određivanju - otvaranju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Gostun-Dobrakovo
 30. DPPI SEE - Sporazum o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region jugoistočne Evrope
 31. Italija - Sporazum o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola
 32. ICDO - Ustav međunarodne organizacije za civilnu zaštitu
 33. Izrael - Sporazum o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma
 34. Evropol - Zakon o potvrđivanju sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije
 35. Evropol - Sporazum o izmeni sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji
 36. EU - Sporazum o saradnji u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu
 37. SELEC - Konvencija o centru za sprovođenje zakona u JIE
 38. PCC SEE- Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi
 39. DPPI SEE - Memorandum o razumevanju o institucionalnom okviru inicijative za prevenciju i premnost u slučaju katastrofa
 40. PCC SEE - Sporazum o policijskoj saradnji u jugoistočnoje Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima
 41. Kazahstan - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 42. Litvanija - Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala
 43. Mađarska - Sporazum o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 44. Mađarska - Sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 45. Mađarska - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa
 46. Nemačka - Sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti
 47. Polјska - Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala
 48. Rumunija - Sporazum o otvaranju Međunarodnog graničnog prelaza Golubac - Nova Moldova
 49. Rumunija - Sporazum o otvaranju Međunarodnog graničnog prelaza Jaša Tomić - Fenj
 50. Rumunija - Sporazum o otvaranju Međunarodnog graničnog prelaza Nakovo - Lunga
 51. Rumunija - Sporazum o otvaranju Međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj - Sokol
 52. Rumunija - Sporazum o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vrbica - Valkanj
 53. Rusija - Sporazum o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elementarnih nepogoda
 54. Rusija - Sporazum o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 55. Rusija - Sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju sa Federalnom službom obezbeđenja
 56. SAD - Memorandum o razumevanju o unapređenju saradnje u cilјu sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija
 57. Severna Makedonija - Sporazum i protokol o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 58. Severna Makedonija - Sporazum o policijskoj saradnji
 59. Severna Makedonija - Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
 60. Severna Makedonija - Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 61. Severna Makedonija - Sporazum o uslovima putovanja državlјana dve zemlјe
 62. Severna Makedonija - Sporazum o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo - Tabanovce
 63. Severna Makedonija – Sporazum o izmeni sporazuma o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 64. Slovačka - Sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama
 65. Slovenija - Sporazum o policijskoj saradnji
 66. Slovenija - Sporazum o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
 67. Turska - Sporazum o saradnji u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala
 68. Turska - Sporazum o bezbednosnoj saradnji
 69. Tunis - Sporazum o zameni i korišćenju vozačkih dozvola
 70. Francuska - Sporazum o policijskoj saradnji
 71. Hrvatska - Sporazum o policijskoj saradnji
 72. Hrvatska - Sporazum o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan
 73. Hrvatska - Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa
 74. Češka - Sporazum o policijskoj saradnji
 75. Španija-Sporazum o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola
 76. Španija - Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala
 77. Švedska- Sporazum o saradnji u oblasti sprovođenja zakona