Sektori

BILATERALNA SARADNJA SA REPUBLIKOM SLOVENIJOM

Naziv projekta: 1. Regionala obuka za reformske procese i kapacitete MUP
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije
Ukupna vrednost projekta: 30.000 evra
Rezultati projekta: - Stvaranje dobre prakse i povećanje kapaciteta na reformskim procesu RS koje su bile najviše poima za članstvo u EU.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat se završava u decembru 2014. godine.

Naziv projekta: 2. Podrška razvoju volonterskih humanitarnih organizacija u Srbiji
Nosilac projekta: Sektor za vanredne situacije
Ukupna vrednost projekta: 20.000 evra
Rezultati projekta: - Predstavljanje organizacije slovenačkog sistema upravljanja vanrednim situacijama, koja je zasnovana na volonterskim organizacijama, prenos slovenačke dobre prakse i predlozi za uspostavljanje kompatibilnog i održivog modela u Srbiji.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat je završen u decembru 2015. godine.

Prva<1>Poslednja