Реформе

Бенефити

  • јаснија очекивања на радном месту
  • уређен систем запошљавања и кретања кроз службу
  • стандардизоване  и транспарентне процедуре рада
  • већа мотивација и задовољство послом,
  • смањена флуктуација,
  • поштовање права запослених из области рада и радних односа,
  • подршка руководиоцима кроз стручну подршку и алатке за квалитетно управљање,
  • добри односе са синдикатима

Запошљавање и промена радног места вршиће се путем конкурса, чиме ће се обезбедити једнак приступ свим потенцијалним кандидатима, без дискириминације, као  и повећање транспарентности и квалитет кандидата.

Систем оцењивања и управљања учинком запослених ће препознавати најбоље запослене у систему.

Запослени који обављају исти или сличан посао ће имати исту плату.

Систем обука  ће у потпуности бити прилагођен концепту развоја и напредовања запослених,  а све у сврхе максимизирања индивидуалног и организационог радног учинка.