Reforme

Ciljevi

STRATEGIJA UPRAVLjANјA LjUDSKIM RESURSIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNјIH POSLOVA ZA PERIOD 2018-2023

Strategijom  upravlјanja lјudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova  za period 2018-2023, Ministarstvo i Sektor nastavlјaju sa idejama koje su definisane prethodnim strateškim dokumentom, dok je za definisanje opšteg cilјa prepoznat segment dalјeg unapređenja rada funkcije upravlјanja lјudskim resursima.

Vizija

Profesionalna i savremena funkcija upravlјanja lјudskim resursima orijentisana ka ostvarenju strateških cilјeva Ministarstva.

Misija

Stvaranje i razvijanje svih neophodnih uslova, normativnih, organizacionih, lјudskih i materijalnih pretpostavki za kontinuirano privlačenje, zadržavanje i razvoj motivisanih i kompetentnih službenika.

Opšti cilј

Unapređen rad funkcije upravlјanja lјudskim resursima sa kompetentnim zaposlenima u optimalnoj organizacionoj strukturi uz podršku zaposlenima kroz zaštitu prava iz radnog odnosa.

 Reformski proces funkcije upravlјanja lјudskim resursima ima za cilј da uvede moderan koncept upravlјanja lјudskim resursima u Ministarstvo.

Ovakav način upravlјanja lјudskim resursima stvara osnov za profesionalizaciju policije, koja će na ovaj način povećati svoj kapacitet, efikasnost i biti, pre svega, u službi građana.