Reforme

Projekti

Reforma funkcije upravljanja ljudskim resursima je podržana kroz projekte koji su finansirani iz IPA fondova, bilateralne programe i donacije.

 

Realizovani projekti:

 1. Analize stanja Ministarstva unutrašnjih poslova u oblasti funkcije upravljanja ljudskim resursima - OEBS-a 2010. godine
   
 2.  "Predstavljanje savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima" - bilateralna saradnja sa Kraljevinom Švedskom, DCAF,  januar 2012 - jun 2014. godine;
   
 3.  “Poboljšanje upravljanja informacijama, faza 3”- bilateralna saradnja sa Kraljevinom Norveškom, IMG, 2012-2015;
   
 4. Moderan koncept upravljanja ljudskim resursima u MUP”, EU – tvining komponenta,  IPA 2012, 2014-2016;
  http://hrmmup.rs/sr_RS/home/
   
 5. Podrška strateškom razvoju IT sistema u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS“, bilateralna saradnja sa Kraljevinom Švedskom, IMG 2014-2016; Sastavni deo ovog projekta je ULjR komponenta, kroz koju se vrši nabavka i implementacija softvera za upravljanje ljudskim resursima.
   
 6.  "Podrška razvoju kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova",bilateralna saradnja sa Kraljevinom Švedskom,  IMG (International Management Group).

 

Projekti u toku:

1. „Razvijanje Rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, bilateralna saradnja sa Kraljevinom Švedskom;


 

Sastavni deo ovog projekta podrazumeva izradu strategije razvoja ljudskih resursa, modela ocenjivanja, kataloga radnih mesta, kao i implementaciju modula upravljanje vremenom, koji je integrisan u osnovni SAP HR sistem.