Reforme

Realizovane aktivnosti

 

Izrada kataloga radnih mesta - Zašto? Zato što će on predstavljati osnov za popis, vrednovanje i klasifikaciju radnih mesta u Ministarstvu.

Izrada opisa poslova - Zašto? Zato što će oni biti osnov za uređen sistem  selekcije, ocenjivanja, razvoja i obuke zaposlenih,  time što će sadržati precizno utvrđena znanja, veštine, sposobnosti, obrazovanje i potrebno iskustvo, za svako radno mesto u Ministarstvu.

Izrada modela karijernog napredovanja - Zašto? Zato što se njime stvaraju uslovi da sposobni, kompetentni i motivisani kandidati (oni sa najboljim učinkom) konkurišu na radna mesta. Prema novom modelu karijernog napredovanja da bi se stekao neposredni viši čin/zvanje nije više dovoljno kumulativno ispunjavanje dosadašnjih uslova (odgovarajući stepen obrazovanja, vreme provedeno u prethodnom činu i odgovarajuće službene ocene), već se predviđaju obuke i ispit. U toku je izrada podzakonskih akata.

Izrada podzakonskih akata -  Zašto? Zato što će se njima urediti normativni okvir i stvoriti uslovi za celokupnu primenu novog Zakona o policiji.

Usvojeni podzakonski akti iz nadležnosti ljudskih resursa:

 1. Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 52/2016),
 2. Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl.glasnik RS", br. 72/2016),
 3. Pravilnik o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl.glasnik RS", br. 73/2016).
 4. Uredba o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika u koji su ugrađene izmene izvršene Uredbom o izmenama Uredbe o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika objavljene ("Službeni glasnik RS", broj 39 od 25. maja 2018 - Prečišćen tekst) (Word, PDF)
 5. Odluka o rasporedu rukovodećih radnih mesta policijskih službenika,
 6. Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika (2018), (Word, PDF)
 7. Uredba o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS“ br. 8/2017 od 3.2.2017. godine),
 8. Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 9. Uredba o stručnom osposoblјavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, („Službeni glasnik RS“, br. 42 od 4. maja 2017, 56 od 18. jula 2018) (Word, PDF)
 10. Priručnik za ocenjivanje policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 11. Pravilnik o načinu sprovođenja i merama zdravstvene zaštite u Ministarstvu unutrašnjih poslova(Službeni glasnik RS, broj 73 od 28.jula 2017.godine)
 12. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć ("Službeni glasnik RS", br.26/2017 i 94/2017)
 13. Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", br.105/2016)
 14. Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika VSJ („Službeni glasnik RS“, br. 12 od 22. februara 2019), (Word, PDF)
 15. Pravilnik o kriterijumima i načinu postupanja u pružanju psihološke pomoći i podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 88 od 15. novembra 2018), (Word, PDF)
 16. Uredba o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/2018 od 23.11.2018. godine"), (Word, PDF);
 17. Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije, ("Službeni glasnik RS", br. 47 od 20. juna 2018, 59 od 31. jula 2018, 91 od 23. novembra 2018), (Word, PDF)
 18. Uredba o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ("Službeni glasnik RS", broj 18 od 15. marta 2019), (Word, PDF)

 

Interni i javni konkurs - Zašto? Zato što će se obezbediti da se proces regrutacije i selekcije sprovodi na način koji je jasno definisan zakonom i podzakonskim aktima, transparentan i koji pruža jednake mogućnosti za učešće  kandidata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je započelo sprovođenje javnih i internih konkursa. U toku je sprovođenje internog konkursa za upražnjena radna mesta visokog nivoa rukovođenja i konkurs za kandidate za osnovnu policijsku obuku.

Usklađivanje procesa upravljanja ljudskim resursima sa procesima ostalih organizacionih jedinica – Zašto? Zato što će se time maksimizirati efikasnost svih organizacionih jedinica i ostvarivanje ciljeva Ministarstva;

Uvođenje novog softvera za ljudske resurse - Zašto? Uvođenje novog softverskog rešenja (SAP aplikacija) je u funkciji reformskih procesa i uspostavljanja strateških nadležnosti Sektora za ljudske resurse i ima za cilj obezbeđivanje efikasnijeg rada, brže ostvarivanje utvrđenih prava zaposlenih i uspostavljanje uslova za implementaciju sistema karijernog razvoja u Ministarstvu.

Implementirano SAP rešenje trenutno obuhvata četiri funkcionalna modula - kadrovska administracija, upravljanje organizacijom, upravljanje obukama i upravljanje vremenom.

Unapređen sistem ocenjivanja - Zašto? Da bi se unapredio i procesu dao veći značaj imajući u vidu da će ocena direktno uticati na razvoj i napredovanje

Uvođenje novog sistema plata - Zašto? Zato što će se na taj način otkloniti anomalije u sistemu i interne nepravilnosti i uspostaviti pravedan sistem plata.

 

 • informacije će biti ažurirane kvartalno