Реформе

Мобилне технологије

Развој мобилних информационих система представља стручни изазов и професионалну оријентацију у даљем унапређењу јединственог информационог система Министарства унутрашњих послова, уз обезбеђивање сигурне и безбедне комуникационе платформе за пренос података и информација до крајњих корисника.