Министарство

Помоћници министра

ПРЕДРАГ МАРИЋ - Помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације

Рођен је 14. маја 1964. године у Смедереву, где је и завршио основну школу и средњу Правно-биротехничку школу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1990. године, где је завршио и специјалистичке студије из области „Тероризма, организованог криминалитета и корупције“. Завршио је мастер студије из области „Тероризма, организованог криминала и безбедности“ Универзитета у Београду, на тему „Специфичности управљања ванредним ситуацијама насталим као последица терористичких аката“. Поседује диплому о завршеном Курсу за кризни менаџмент НАТО школе у Оберамергау, у Немачкој. Тренутно похађа трећу годину докторских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду.

Предраг Марић

Предраг Марић

У Министарству унутрашњих послова Републике Србије запослен је од 1. октобра 1990. године, и то у Управи за противпожарну и превентивно-техничку заштиту. За помоћника министра унутрашњих послова и начелника Сектора за ванредне ситуације именован је на седници Владе Републике Србије 17. маја 2007. године. На седници Владе 8. марта 2012. године, мандат му је продужен на додатних пет година.

Одликован је орденом Националног реда за посебне заслуге у рангу витеза француске државе за посебан допринос приликом изградње система заштите и спасавања и самог Сектора за ванредне ситуације. Указом председника Републике Србије за своју преданост раду одликован је златном медаљом за ревносну службу 2011. године. Угледна награда „Најбеограђанин“ уручена му је 2009. године. Добитник је Прве награде поводом Дана Министарства унутрашњих послова 2004. године за остварене резултате у раду. Добитник награде Европског покрета у Србији – Међународног европског покрета – Допринос године Европи 2014.

Аутор је књига „Криминалистичка методика“, „Систем националне безбедности“, „Тероризам и организовани криминал“, „Управљање ванредним ситуацијама“ и „Промет експлозивних материја“, као и приручника „Управно-инспекцијски надзор у области заштите од пожара“. Објавио је велики број стручних радова и чланака из области ванредних ситуација.

Асистент је Факултета безбедности Универзитета у Београду на студијама цивилне заштите и заштите животне средине за наставни предмет Просторно планирање и заштита.

Говори енглески језик.

 

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ –В. Д. помоћника министра и начелник Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије 

Слободан Недељковић

Слободан Недељковић

Рођен 1971. у Земуну, завршио је средњу електротехничку школу Никола Тесла у Београду, смер телекомуникације, као и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, смер ПТТ саобраћаја.

Радио је у ЈП ПТТ Саобраћаја “Србија“, на пословима у Дирекцији за поштанску мрежу, као и на радном месту помоћника директора за Београд - Центар.

Од 2009. године ради у Министарству унутрашњих послова на месту начелника Управе за информационе технологије, након чега је 2010. године, постављен на место помоћника министра и начелника Сектора за аналитику , телекомуникације и информационе технологије.

Ожењен је и отац је двоје деце.

 

 

МИЛОШ ОПАРНИЦА - В. Д. помоћника министра и начелник Сектора унутрашње контроле

Милош Опарница је рођен 28.09.1964. године у Београду. Завршио је  Правни факултет у Београду, где је на постдипломским студијама.

Милош Опарница

Милош Опарница

Радни однос у МУП Републике Србије је засновао 1990. године. Радио је на пословима инспектора у Одељењу за сузбијање крвних и сексуалних деликата до 1997. године и у Одељењу за опсервације и тајно праћење Управе криминалистичке полиције (УКП) СУП Београд до 1998. године. Затим, од 1998. до 2000. године на пословима инспектора у Одсеку за сузбијање крвних и сексуалних деликата у УКП у седишту Министарства. У Савезно министарство унутрашњих послова прелази 2000. године где до 2001. године, обавља послове заменика начелника УКП а од 2001. до 2003. године, начелника УКП СМУП. У периоду од 2003. до 2011. године, био је начелник Одељења за међународну полицијску сарадњу УКП у седишту МУП Републике Србије. Од 2001. до 2011. године, на функцији је директора Националног централног бироа ИНТЕРПОЛ Београд.

Аутор је више стручних радова на тему међународне полицијске сарадње, био је дугогодишњи предавач – сарадник на Вишој школи унутрашњих послова и предавач је на Криминалистичко полицијској академији. Такође, поверена му је улога шефа делегације и вође преговарачког тима на међудржавним билатералним преговорима ради закључења преко 15 међудржавних уговора о полицијској сарадњи, вође (члана) делегације на девет Генералних скупштина Интерпола и пет европских регионалних конференција, члана делегације Генералног секретаријата Интерпола у две контроле рада НЦБ. Учествовао је на више међународних конференција и међународних полицијских оперативних акција. Богато полицијско и правничко искуство уградио је у мноштво иницијатива за доношење законских и подзаконских аката из ове области. Добитник је низа награда и признања у земљи и иностранству.

Решењем Владе Републике Србије на предлог министра унутрашњих послова,16. јуна 2011. године, после спроведеног јавног конкурса, постављен је на положај помоћника министра – начелника Сектора унутрашње контроле на пет година.

Ожењен је и отац двоје деце.

Говори енглески језик.  

 

КАТАРИНА ТОМАШЕВИЋ – В. Д. помоћника министра и начелник Сектора за људске ресурсе

Катарина Томашевић рођена је 17. новембра 1976. године у Београду.

Катарина Томашевић

Катарина Томашевић

Завршила је  Правни факулет Универзитета у Београду 1999. године.

2015. године је завршила дипломске академске студије – мастер на Факултету организационих наука, смер општи менаџмент.

Од 2000. до 2016. године радила је у Јавном предузећу „Пошта Србије“, најпре на радноправним пословима, а затим на пословима увођења услуга и подизања нивоа квалитета услуга. Напредовала кроз све нивое руковођења, а од 2010. године обављала послове  директора Дирекције за писмоносне услуге и заменика директора Функције услуга. У том периоду, Пошта Србије добија од Светског поштанског савеза Златни сертификат за најбрже растући квалитет услуга у југоисточној Европи, као и награде за најбоље имплементиране пројекте, финансиране од Фонда за квалитет Светског поштанског савеза.

Рад у Министарству унутрашњих послова почиње у марту 2016, као вршилац дужности помоћника министра и начелника Сектора за људске ресурсе.

Говори енглески и руски језик.

Катарина је удата, мајка двоје деце.

 

ЗОРАН ЛАЗАРОВ – В. Д. помоћника министра и начелник Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање

Зоран Лазаров рођен је 27. марта 1979. године, у Панчеву. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на смеру међународни односи.

Зоран Лазаров

Зоран Лазаров

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, од 2007. године, на позицији саветника, био је ангажован на пословима европских интеграција у поглављима 11, 12 и 13, као и на пословима међународне билатералне сарадње.

Каријеру у Министарству унурашњих послова започео је 2010. године у Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова, Одељење за ИПА пројекте, као координатор за праћење и спровођење пројеката финансираних из фондова Европске уније и координатор за ТАИЕКС.

Одлуком Владе Републике Србије именован је за заменика председника Преговарачке групе за поглавље 24 „Правда слобода и безбедност“. Радио је на припреми документације и руководио припремама за експланаторни и билатерални скрининг за Поглавље 24.

Обављао је функцију заменика председника Интерне радне групе за европске интеграције у МУП РС. Сертификован је за рад на ИПА пројектима за које је прошао потребне тренинге за децентрализовано управљање.

У Биро за међународну сарадњу и европске послове Кабинета министра прелази 2012. године, а 2014. године постаје шеф Бироа.

Формирањем Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање 2015. године долази на место заменика начелника Сектора, а 2016. године, Одлуком Владе Републике Србије именован је за вршиоца дужности помоћника министра, начелника Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање.

Течно говори енглески и служи се француским језиком.