Министарство

Шеф кабинета

ЈАНА  ЉУБИЧИЋ

Jана Љубичић

Jана Љубичић

Рођена је 9. августа 1978. године. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду и на истом факултету завршила мастер студије из области радног и социјалног права, на тему: „Синдикално организовање запослених у јавном сектору са посебним освртом на полицијски синдикат“.

Приправнички стаж обавила у Привредном суду у Београду у извршном и парничном одељењу.

У Савезу самосталних синдиката Србије радила као стручни сарадник одељења за правне послове. Као представник СССС учествовала је у радним групама за израду закона, других општих аката и колективних уговора, писала је амандмане на предлоге закона, радила је на усклађивању закона са прописима Европске уније, развоју социјалног дијалога Србији и јачању родне равноправности.

На изборима 2012. и 2014. године изабрана је за народног посланика Народне скупштине Републике Србије. Обављала је функцију генералног секретара Народне скупштине у IX и X сазиву. Од 2012. године обављала је функцију секретара Републичке изборне комисије.

Радила је као вођа твининг пројекта „Јачање капацитета Народне скупштине Републике Србије у процесу европских интеграција“. Обављала је функцију координатора у имплементацији следећих пројеката: „Јачање капацитета Народне скупштине за ефикасну комуникацију са грађанима“ у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији; „Даље јачање законодавних и контролних капацитета Народне скупштине“ у сарадњи са Весмистерском фондацијом за демократију; пројекту „Отворени парламент“; „Јачање законодавних и контролних капацитета Народне скупштине“ у сарадњи са Амбасадом Велике Британије; Један је од иницијатора формирања Женске парламентарне мреже и Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције – огранка у Србији.

У Српској напредној странци је од оснивања и члан је Председништва странке.

Поседује више сертификата из области радног и социјалног права: „Придруживање ЕУ, хармонизација прописа“ – Берлин, фондација „FRIEDRICHEBERTSTIFTUNG“; Јачање социјалног дијалога и развој институција за социјални дијалог, Шпански политички институт „ISCOD“; Реформа пензионог система у Србији - Министарство рада и социјалне политике; Функционисање правне службе у статусним промена привредног друштва – Привредна комора Београд.

Говори енглески и служи се француским језиком.