Sektori

Sektor za vanredne situacije

Sektor za vanredne situacije obavlja poslove normativne, upravne, organizaciono-tehničke, preventivne, operativne, programske, planske, informativne i druge prirode, radi organizovanja i sprovođenja mera zaštite i spasavanja ljudi materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća - udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća.

Načelnik Sektora rešenjem može od pripadnika Sektora obrazovati specijalističke timove za zaštitu i spasavanje, u zavisnosti od vrste intervencije za koju su specijalizovani.

Detaljnije...