Министарство

Државни секретари

Жељко Бркић — државни секретар

 

Жељко Бркић, пуковник полиције, рођен је 4. 4. 1981. године у Љубовији.

Завршио је Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици у генерацији 1995 – 1999. године, кадет XXVIII класе и дипломирао на Полицијској академији у генерацији 1999 – 2003. година, VII класа.

Стекао је стручно звање „дипломирани мастер кривичноправних наука“ на Правном факултету Универзитета у Београду. Одбранио је завршни рад на тему „Ванпроцесна заштита сведока“.

Докторску дисертацију је одбранио 2018. године на докторским студијама кривичноправног модула Правног факултета Универзитета у Београду под насловом „Улога Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова у предистражном поступку“ и стекао стручни научни назив „доктор наука – правне науке“.

 

Радно искуство – професионална каријера

 

Од 4. 5.1999. године до 10. 6. 1999. године као припадник резервног састава полиције обављао је послове безбедности за време НАТО агресије на СР Југославију у Полицијској станици Љубовија.

Од 1. 7. 1999. до 15. 10. 1999. године радио је као полицајац-приправник у Полицијској станици Љубовија.

Након завршене Полицијске академије враћа се на рад у Министарство унутрашњих послова:

Од 1. 5. 2004. до 15. 10. 2005. године обављао је послове на радном месту помоћник командира у Полицијској станици Лозница, затим до 15. 11. 2006. године, био је командир полицијске станице у Крупњу, а до 15. 11. 2007. године, обављао је послове на радном месту официр за послове јавног реда и мира, обезбеђења и дежурства у Одељењу полиције Полицијске управе Шабац.

Од 15. 11. 2007. до 25. 12. 2012. године обављао је послове планирања, контроле и евалуације обуке у Управи за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку, а до 1. 3. 2018. године радио је на оперативно – безбедносним пословима у Служби за безбедност и заштиту података.

Као начелник Центра за полицијску обуку у Сектору за људске ресурсе радио је од 1. 3. 2018. године до 20. 10. 2021. године, а затим је, до 22. 12. 2022. године обављао послове шефа Бироа директора полиције у Дирекцији полиције.

 

Похвале – награде

 

Поводом обележавања прославе „Два века Министарства унутрашњих послова“, 2011. године решењем министра унутрашњих послова ванредно је унапређен у звање главни полицијски инспектор (мајор полиције). Добитник је награде „полицајац месеца“ у марту 2007. године, коју додељује Град Шабац за изузетне доприносе у обављању послова безбедности.

Жељко Бркић је предавач, ван радног односа, на Факултету безбедности Универзитета у Београду.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

 

 

Данило Стевандић  — државни секретар

 

Данило Стевандић је рођен 4. 8. 1977. године у Владимирцима, општина Владимирци.

Основно образовање стекао је у Основној школи „Жика Поповић“ у Владимирцима, а потом је 1996. године завршио Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици . Студирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, од 1997. до 2004. године. Звање „доктор наука – правне науке“ стекао је 2017. године након докторских студија на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

 

 

Радно искуство – професионална каријера

 

У Министарству унутрашњих послова је запослен од 1996. године. До 2005. године радио је као полицајац и вођа сектора у ПС Владимирци у Секретаријату унутрашњих послова у Шапцу.

У периоду 2005 – 2009. године, био је официр и заменик начелника Одељења полиције у Управи полиције Полицијске управе за град Београд, да би након тога, до 2014. радио као инспектор за послове унутрашње контроле полиције у Сектору унутрашње контроле полиције МУП-а .

До 2015. био је начелник Одељења за безбедност и законитост у Команди Жандармерије, до 2019. године радио је на радном месту помоћника начелника Управе граничне полиције у седишту МУП, а до 2019. године као помоћник начелника Управе полиције у седишту МУП-а.

 

Друге дужности

 

2005-2009 – изводио наставу из Програма стручног усавршавања МУП-а из предмета Управно право-посебан део и Организација полиције и полицијска овлашћења
2006-2007 – предавач на Курсу за полицајаце на предмету Управно право
2007-2009 – председник Комисије за решавање притужби у ПУ за град Београд
2015-2017 – члан Дисциплинске комисије у МУП-у (Веће у Београду)
2015-2019 – члан Комисије за полагање стручног испита у МУП-у за предмет Уставно право, организација државне управе и родна равноправност
2015 – члан више радних група за израду подзконских прописа из области
унутрашњих послова
2021– члан радне групе за израду Нацрта закона о унутрашњим пословима

 

Награде

 

Награду министра као најбољи питомац 25. класе СШУП добио је 1996. године (поклон пиштољ). 2001. године за остварене резултате рада, добио је награду министра, златник Јаков Ненадовић.

Објавио је више научних радова из области правних наука.

Ожењен је и отац троје деце.