Дирекција полиције

Организационе јединице Дирекције полиције и полицијске управе

Организационе јединице Дирекције полиције у седишту:

 1. Биро директора полиције који у свом саставу има оркестар полиције
 2. Канцеларија за координацију активности у борби против трговине људима
 3. Управа криминалистичке полиције
 4. Управа полиције
 5. Управа саобраћајне полиције
 6. Управа граничне полиције
 7. Управа за управне послове
 8. Командно - оперативни центар
 9. Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу
 10. Јединица за заштиту
 11. Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката
 12. Жандармеријa
 13. Хеликоптерска јединица
 14. Специјална антитерористичка јединица
 15. Координациона управа за Косово и Метохију

Организационе јединице Дирекције полиције ван седишта - Пoлицијске управе (1-27):

 • Полицијска управа за град Београд
 • Полицијска управа у Новом Саду
 • Полицијска управа у Нишу
 • Полицијска управа у Суботици
 • Полицијска управа у Кикинди
 • Полицијска управа у Панчеву
 • Полицијска управа у Сремској Митровици
 • Полицијска управа у Зрењанину
 • Полицијска управа у Сомбору
 • Полицијска управа у Бору
 • Полицијска управа у Врању
 • Полицијска управа у Ваљеву
 • Полицијска управа у Зајечару
 • Полицијска управа у Јагодини
 • Полицијска управа у Крагујевцу
 • Полицијска управа у Крушевцу
 • Полицијска управа у Краљеву
 • Полицијска управа у Лесковцу
 • Полицијска управа у Новом Пазару
 • Полицијска управа у Пожаревцу
 • Полицијска управа у Пироту
 • Полицијска управа у Пријепољу
 • Полицијска управа у Прокупљу
 • Полицијска управа у Смедереву
 • Полицијска управа у Ужицу
 • Полицијска управа у Чачку
 • Полицијска управа у Шапцу