Министарство

Информатор о раду Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Назив органа:
Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Адреса седишта:
Палата Србија (Западно крило)
Булевар Михајла Пупина бр.2
11070 Нови Београд

Матични брoj:
07008104

Порески идентификациони брoj:
100184116

Адреса за пријем поднесака:
Булевар др Зорана Ђинђића бр. 104
11070 Нови Београд

Адреса за пријем електронских поднесака:
infomup@mup.gov.rs
informacijeodjavnogznacaja@mup.gov.rs  

 Информатор о раду