Ministarstvo

Informator o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Naziv organa:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Adresa sedišta:
Palata Srbija (Zapadno krilo)
Bulevar Mihajla Pupina br.2
11070 Novi Beograd

Matični broj:
07008104

Poreski identifikacioni broj:
100184116

Adresa za prijem podnesaka:
Bulevar dr Zorana Đinđića br. 104
11070 Novi Beograd

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:
infomup@mup.gov.rs
informacijeodjavnogznacaja@mup.gov.rs

 Informator o radu