Građani

Trgovina ljudima

TRGOVINA LJUDIMA - ŠTA JE TO?

Trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca.

Trgovina ljudima je krivično delo koje obuhvata obuhvata:

  • vrbovanje,
  • prevoženje,
  • prebacivanje,
  • predaju,
  • prodaju,
  • kupovinu,
  • posredovanje u prodaji,
  • skrivanje i
  • držanje lica.

Pri čemu se koristi:

  • sila,
  • pretnja,
  • zabluda,
  • zloupotreba ovlašćenja,
  • zloupotreba poverenja,
  • zloupotreba odnosa zavisnosti,
  • zloupotreba teških prilika drugog,
  • zadržavanje ličnih isprava i
  • davanje ili primanje novca ili druge koristi.

Ljudima se trguje radi:

  • eksploatacije rada,
  • prinudnog rada,
  • vršenja krivičnih dela,
  • prostitucije,
  • druge vrste seksualne eksploatacije,
  • prosjačenja,
  • upotrebe u pornografske svrhe
  • uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa
  • oduzimanja organa ili dela tela i
  • korišćenja u oružanim sukobima

Lanac trgovine ljudima podrazumeva faze:

  • regrutovanja,
  • tranzita žrtve i
  • eksploatacije žrtve.

Trgovci ljudima mogu biti i muškarci i žene, a najčešće su to osobe bliske žrtvama.

ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA MOŽE BITI SVAKO !!!

Najčešće žrtve trgovine ljudima su:

  • mlade devojke i žene,
  • osobe sa malo životnog iskustva,
  • siromašne i nezaposlene osobe,
  • deca,
  • fizički i drugi radnici.

Žrtva trgovine ljudima postaje se najčešće preko :

  • oglasa za primamljive poslove u inostranstvu,
  • novostečenih poznanika koji obećavaju poslove, brak i bezbrižnu budućnost.

Ukoliko putujete u inostranstvo, turistički ili poslovno obratite pažnju na saputnike, a naročito na decu u pratnji odraslih osoba, kao i na odnos pratioca prema detetu, negativna i sumnjiva ponašanja prijavite prvom policijskom službeniku, radniku DKP i sl.

Kako se možete zaštititi i izbeći opasnost?

  • Dokumenta nosite uvek sa sobom i ne dajte ih drugim osobama.
  • Pre polaska u inostranstvo iskopiratej pasoš i kopiju ostavite na sigurno mesto.
  • Porodici i prijateljima ostavite podatke gde i s kim idete.
  • Saznajte brojeve telefona diplomatskih predstavništava Republike Srbije u zemlji u koju putujete.

Ukoliko ste zainteresovani za rad u inostranstvu potrebno je da vodite računa o sledećem:

  • izbegavajte oglase "LAKA ZARADA" - Budite svesni da to ne postoji!
  • ako se ipak odlučite za takav oglas obavezno proverite njegovu pozadinu, agenciju i posavetujte se sa roditeljima, advokatom, policijskim službenicima koji se bave tom problematikom...;
  • pre stupanja na posao uspostavite kontakt sa poslodavcem;
  • ponuđeni ugovor dobro pročitajte i razjasnite, ukoliko vam i najmanja sitnica nije jasna ne potpisujte ugovor;
  • pre odlaska u inostranstvo obavezno ostavite kopiju pasoša, vize, ugovora, adresu, broj dostupnog telefona roditeljima, rođacima ili prijateljima u koje imate poverenja;
  • podatke osoba sa kojima putujete, agencije, osoba preko kojih ste ugovorili posao u inostranstvu, takođe ostavite roditeljima, rođacima ili prijateljima u koje imate poverenja;
  • pre polaska obavezno pribavite broj telefona naše ambasade u zemlji u koju putujete, kao i brojeve telefona rođaka i prijatelja koji tamo žive;
  • imajte u vidu da turistička viza ne podrazumeva i dozvolu za rad u inostranstvu,
  • svoja lična dokumenta držite sa sobom, ne dajte ih drugom, osim službenim licima (policija, carina...);
  • kopije putnih isprava obavezno držite sa sobom, u slučaju gubitka vrlo brzo se vade nova dokumenta na osnovu kopija;
  • održavajte redovne kontakte sa roditeljima, rođacima i prijateljima u zemlji.

Kako ćete prepoznati situaciju u kojoj postajete žrtva trgovine ljudima:

  • Da li posedujete svoja dokumenta? Ukoliko ste imali dokumenta, da li su Vam oduzeta?
  • Kojim se poslom bavite?
  • Da li je Vaša odluka da radite taj posao?
  • Da li ste plaćeni za posao koji radite?
  • Da li možete da napustite taj posao kada želite?
  • Da li Vama ili Vašoj porodici prete ili Vas ucenjuju?
  • Da li ste zaključavani ili pod stalnom pratnjom/prismotrom?
  • Da li imate modrice ili druge tragove fizičkog nasilja?
  • Da li osećate znake straha i/ili depresije?

Učite svoju decu:

  • da ne prilaze nepoznatim kolima, kada neko hoće nešto da ih pita;
  • da ne izlaze iz školskog dvorišta na poziv nepoznatih ljudi, koji nekoga ili nešto traže;
  • da na ekskurzijama i kolektivnim putovanjima uvek idu u grupi, da se ne izdvajaju, da ne ulaze sami u kafiće, restorane ili butike;
  • da nikako ne uzimaju od nepoznatih ljudi nikakve žvake, bombone, sličice;
  • da na letovanju ili putovanju ne "istražuju" sami usamljena mesta ili mesta kao što su bazari, pijace, ruševine ili slično;
  • da Vam se uvek jave gde i s kim idu. Tražite broj telefona njihovih drugova i ostvarite kontakt sa njihovim roditeljima.