Građani

Izdavanje duplikata vozačke ili probne vozačke dozvole

Umesto vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole u kojoj su pogrešno upisani podaci, izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene vozačke dozvole (na zahtev imaoca dozvole) izdaje se nova vozačka dozvola. Uz zahtev je neophodno priložiti:

  1. izjavu podnosioca o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži izdavanje duplikata;
  2. vozačku dozvolu (ako je oštećena ili su u istoj pogrešno upisani podaci);
  3. važeću ličnu kartu na uvid;
  4. Uplatnica generisana na portalu eUprave