Грађани

Регистрација оружја

Лице коме је издато одобрење за набављање оружја подноси захтев за издавања оружног листа у року од осам дана од дана извршене набавке оружја, и при чему је неопходно приложити доказ о пореклу оружја, као и доказ о уплаћеној такси и накнадама.

Пример уплатнице за накнаду за трошкове израде оружног листа:

 

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: накнада за трошкове израде оружног листа
прималац: МУП Републике Србије
износ: 900,00
жиро рачун: свака полицијска управа има посебан жиро рачун (Word, PDF)
модел: без позива на број и модела
позив на број:  

Пример попуњавања уплатнице  за уплату накнаде за образац оружног листа:

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: образац оружног листа
прималац: Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 600,00
жиро рачун: 980-333-07
модел:  
позив на број: 090538