Грађани

Набавка и регистрација оружја за странце чланове дипломатско- конзуларних представништава у Републици Србији

Чланови дипломатско-козуларних представништава страних земаља у Републици Србији набављају оружје, делове за оружје и муницију и региструју оружје, преко Дипломатског протокола Министарства спољних послова Републике Србије које се налази у Београду, у Улици кнеза Милоша бр. 24-26.