Грађани

Извод из матичних књига југословенских држављана

За издавање уверења из Матичне књиге југословенских држављана потребно је приложити:

  1. важећу личну карту
  2. тарифни број 11 (ВИДИ ТАБЕЛУ)