Građani

Registracija vozila


Povezani dokumenti

Pravilnik o registraciji motornih i priklјučnih vozila  („Sl.glasnik RS“, br. 69 od 24. 09. 2010, 101 od 29. 12. 2010, 53 od 20. 07. 2011, 22 od 23. 03. 2012, 121 od 24. 12. 2012, 42 od 23. 04. 2014, 108 od 10. 10. 2014, 65 od 24. 07. 2015, 95 od 20. 11. 2015, 71 od 21. 07. 2017, 44 od 8. 06. 2018 - dr. zakon, 63 od 17. 08. 2018), (Word, PDF)
Republička administrativna taksa (vidi tabelu)
Porez na upotrebu vozila (Word, PDF)
Iznosi tarife republičkih administrativnih taksi za registraciju vozila (Word, PDF)