Građani

Registracija vozila

 

Povezani dokumenti

 

Pravilnik o registraciji motornih i priklјučnih vozila  („Sl.glasnik RS“, br. 69 od 24. 09. 2010, 101 od 29. 12. 2010, 53 od 20. 07. 2011, 22 od 23. 03. 2012, 121 od 24. 12. 2012, 42 od 23. 04. 2014, 108 od 10. 10. 2014, 65 od 24. 07. 2015, 95 od 20. 11. 2015, 71 od 21. 07. 2017, 44 od 8. 06. 2018 - dr. zakon, 63 od 17. 08. 2018), (Word, PDF)
Republička administrativna taksa (vidi tabelu)
Porez na upotrebu vozila (Word, PDF)