Građani

Putne isprave

 

Izgled biometrijskog pasoša – uzorak

O zakonu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Sl. glasnik RS“, br. 90/07, 116/08, 104/09, 76/10 i 62/14), koji je objavlјen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 81/19 dana 15.11.2019. godine, koji je stupio na snagu 23.11.2019. godine.

* * *

Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavlјena u Službenom glasniku RS br. 30/2013 od 2. 4. 2013. godine, o izmenama i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavlјanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koja je stupila na snagu 10. 4. 2013. godine, izmenjene su cene obrasca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša, tako da iznose 3.600 dinara.

Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge, koja je objavlјena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 51/2019, propisano je da se za podnošenje zahteva po prioritetu i izdavanje pasoša, a bez priloženog dokaza o hitnosti plaća taksa koja iznosi 5.000 dinara.  : (uplatnica generisana na portalu eUprava (https://plati.euprava.gov.rs/).

* * *

Vlada Republike Srbije je 16. 9. 2009. godine, donela Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP KiM ("Službeni glasnik RS" broj 76/09), koja je stupila na snagu 17. 9. 2009. godine.

U skladu sa pomenutom Uredbom državlјani Republike Srbije koji imaju prebivalište na području AP KiM, kao i državlјani Republike Srbije kojima su uverenja o državlјanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP KiM, a nemaju prijavlјeno prebivalište u Republici Srbiji, zahtev za izdavanje pasoša podnose isklјučivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, Ljermontova ulica