Građani

Uverenje o (ne)kažnjavanju

Zahtevi se podnose radi ostvarivanja prava građana kako u Republici Srbiji tako i u inostranstvu.

Zahtev za izdavanje uverenja o (ne)kažnjavanju može da se podnese lično nadležnoj policijskoj upravi po mestu rođenja ili policijskoj stanici na opštini u kojoj je lice prijavlјeno.

Ukoliko se trenutno nalazite u inostranstvu, zahtev možete podneti zvaničnim državnim organima Republike Srbije – nadležnom DKP RS u zemlјi u kojoj se trenutno nalazite, koji će preko Ministarstva spolјnih poslova RS, biti prosleđen nadležnoj upravi MUP-a Republike Srbije.

Ukoliko lice nije u mogućnosti da lično podnese zahtev i preuzme uverenje, to u njegovo ime može učiniti i lice koje ima potpisanu i overenu saglasnost od strane notara. Takođe advokat, uz priloženo punomoćje lica na koje se uverenje odnosi, može predati zahtev i preuzeti uverenje.

Zahtev se može podneti i putem elektronskog servisa eUprave, pri čemu je neophodno da korisnik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat. Na linku portala eUprave detalјno je opisan postupak podnošenja zahteva za izdavanje uverenja.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti ovom Ministarstvu putem elektronske pošte na email: kaznenaevidencija@mup.gov.rs