Građani

SMS zakazivanje-termina za licne karte i pasose

S obzirom na to da više nije u funkciji mogućnost zakazivanja termina za podnošenje zahteva za izdavanje lične karte i pasoša putem SMS-a, obaveštavamo vas da je u toku razmatranje mogućnosti o nastavku korišćenja ove usluge.