Грађани

Како до биометријских докумената ако сам становник Косова и Метохије?

Сходно Правилнику о личној карти биометријске личне карте се издају свим грађанима Републике Србије, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта истих на територији Републике Србије.

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије дана 15. 09. 2009. године, донела Уредбу о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП Косово и Метохија, која је објављена у “Службеном гласнику Републике Србије” бр. 76/09 од 16. 09. 2009. године. Ова уредба ступила је на снагу 17. 09. 2009. године.

Чланом 1. ове уредбе прописано је да се Уредба односи на држављане Републике Србије који имају пријављено пребивалиште на подручју АП Косово и Метохија, као и на држављане Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП Косово и Метохија, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији.

Одредбе ове уредбе не односе се на интерно расељена лица.

Сходно члану 3. ове уредбе, захтев за издавање пасоша са потребним прилозима, држављани Републике Србије који имају пријављено пребивалиште на подручју АП Косово и Метохија, као и држављани Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП Косово и Метохија, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији - подносиће искључиво у Београду, у Министарству унутрашњих послова - у Координационој управи, Љермонтова улица број 12-а.