Građani

Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije, koja su dokumenta potrebna da bih dobio biometrijski pasoš i obrnuto?

Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu, a prošlo je 6 meseci od njenog izdavanja, koja su mi dokumenta potrebna za dobijanje biometrijskog pasoša?

 

 

U slučaju kada lice već poseduje novu biometrijsku ličnu kartu, bez obzira na datum njenog izdavanja, a podnosi zahtev za biometrijski pasoš, treba da priloži:

  1. važeću ličnu kartu - na uvid;
  2. može se priložiti i fotografija veličine 50h50mm - "an fas", na jednobojnoj sivoj pozadini - (nije obavezno - po želji građana);
  3. putnu ispravu čiji je rok važenja istekao ili ne može služiti svojoj nameni - na uvid;
  4. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša .

U slučaju kada je građaninu već izdata biometrijska putna isprava, prilikom naknadnog podnošenja zahteva za izdavanje lične karte građanin je u obavezi da, ukoliko nije došlo do promene nekog od podataka koji su evidentirani prilikom podnošenja zahteva za izdavanje putne isprave, priloži na uvid prethodnu ličnu kartu, odnosno biometrijsku putnu ispravu, uz dokaze o uplaćenim naknadama za izdavanje lične karte.

Ukoliko prilikom izdavanja biometrijskog pasoša nije skeniran izvod iz matične knjige rođenih, građani nisu u obavezi da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte prilažu izvod na uvid, obzirom da podatke iz istog, uz njihovu saglasnost, organ pribavlja po službenoj dužnosti.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedeni dokument ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih koje vode nadležni organi Republike Srbije.