Грађани

Када поседујем биометријску личну карту Републике Србије, која су документа потребна да бих добио биометријски пасош и обрнуто?

Када поседујем биометријску личну карту, а прошло је 6 месеци од њеног издавања, која су ми документа потребна за добијање биометријског пасоша?

 

 

У случају када лице већ поседује нову биометријску личну карту, без обзира на датум њеног издавања, а подноси захтев за биометријски пасош, треба да приложи:

  1. важећу личну карту - на увид;
  2. може се приложити и фотографија величине 50х50мм - "an fas", на једнобојној сивој позадини - (није обавезно - по жељи грађана);
  3. путну исправу чији је рок важења истекао или не може служити својој намени - на увид;
  4. доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша.

У случају када је грађанину већ издата биометријска путна исправа, приликом накнадног подношења захтева за издавање личне карте грађанин је у обавези да, уколико није дошло до промене неког од података који су евидентирани приликом подношења захтева за издавање путне исправе, приложи на увид претходну личну карту, односно биометријску путну исправу, уз доказе о уплаћеним накнадама за издавање личне карте.

Уколико приликом издавања биометриjског пасоша није скениран извод из матичне књиге рођених, грађани нису у обавези да приликом подношења захтева за издавање личне карте прилажу извод на увид, обзиром да податке из истог, уз њихову сагласност, орган прибавља по службеној дужности.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведени документ уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених које воде надлежни органи Републике Србије.