Građani

Da li je potrebno da sam oglašavam izgubljena dokumenta u "Službenom glasniku" ili to obavlja MUP Republike Srbije?

Shodno Zakonu o ličnoj karti, lična karta se oglašava nevažećom u "Službenom glasniku Republike Srbije" o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. Organ koji izdaje ličnu kartu, nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja rešenja "Službenom glasniku Republike Srbije" izdaje novu ličnu kartu. S tim u vezi, nije nije potrebno da sami oglašavate izgubljenu ličnu kartu u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Za prijavu nestanka lične karte, neophodna je uplatnica generisana na portalu eUprave (https://plati.euprava.gov.rs).

Nakon prijave nestanka pasoša,izvršene uplate ( generisana uplatnica na portalu eUprave (https://plati.euprava.gov.rs) i donošenja rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom,  nadležni organ za izdavanje pasoša će nestalu putnu ispravu proglasiti nevažećom.