Građani

Otpust iz državljanstva Republike Srbije

Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije može se podneti lično ili preko ovlašćenog punomoćnika preko nadležne policijske uprave, odnosno policijske stanice, po poslednjem prebivalištu na teritoriji Republike Srbije, pre odlaska u inostranstvo, odnosno preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Prilikom podnošenja zahteva za otpust preko nadležne policijske uprave, odnosno policijske stanice, uz uredno popunjen zahtev za otpust, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • garanciju da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije, odnosno dokaz od ovlašćenog sudskog tumača (ovaj dokaz stranka je dužna da pribavi i pre podnošenja zahteva za otpust);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • uverenje nadležnog opštinskog suda po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji da se protiv lica ne vodi krivični postupak;
 • potvrdu uprave javnih prihoda o izmirenim porezima (po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji);
 • fotokopiju pasoša odnosno lične karte;
 • uverenje da su izmirene imovinsko-pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za socijalni rad.

Ukoliko stranka podnosi zahtev za otpust iz državljanstva preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, uz uredno popunjen zahtev za otpust iz državljanstva potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • garanciju da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije od ovlašćenog sudskog tumača;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • fotokopiju pasoša odnosno lične karte (ostale dokaze Ministarstvo u prethodnom postupku pribavlja službenim putem).

Po prispeću zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi prethodni postupak i po okončanju postupka donosi rešenje. Dužina trajanja celokupne procedure od momenta prispeća zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, kao i zahteva za otpust predatih preko nadležne policijske uprave, odnosno policijske stanice, zavisi od potrebnih provera ispunjenosti uslova za otpust, predviđenih Zakonom o državljanstvu Republike Srbije.

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:

 • o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih);
 • evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.