Građani

Kako detetu izvaditi putnu ispravu ako je brakorazvodna parnica u toku

Zakonom o putnim ispravama regulisano je da za maloletno lice zahtev za izdavanje pasoša podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

U slučaju da je brakorazvodna parnica u toku, a iz bilo kog razloga nije moguće pribaviti saglasnost jednog od roditelja, potrebno je pribaviti odluku nadležnog suda, odnosno Centra za socijalni rad.