Građani

2.Uslovi za ulazak stranih državlјana u Republiku Srbiju sa ličnom kartom

Za prelazak državne granice, potrebna je važeća putna isprava ili druga isprava propisana za prelazak državne granice.

Takođe, Vlada Republike Srbije, je na osnovu Zakona o strancima, donela Odluku o zemlјama čiji državlјani mogu da ulaze u Republiku Srbiju sa važećom ličnom kartom (Sl. Glasnik RS“, broj 38/10, 86/13, 2/12, i 140/20, „Sl. List SCG – Međunarodni ugovori“ br. 12/04). Shodno navedenom u Republiku Srbiju, sa važećom ličnom kartom mogu da uđu državlјani zemalјa članica Evropske unije, Švajcarske Konfederacije, Kralјevine Norveške i Republike Island, kao i državlјani Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Republike Albanije i Bosne i Hercegovine.