Građani

5.Prelazak državne granice Republike Srbije sa probnom vozačkom dozvolom

U slučaju kad vozilom prelazite državnu granicu Republike Srbije, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. gl. RS“ broj 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/ 14, 96/15 - dr. zakon, 9/16 - US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 –dr. zakoni) propisano je:

Član 178. stav 1. da motornim vozilom, odnosno skupom vozila može samostalno da upravlјa vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravlјanje vozilom one kategorije kojim upravlјa.

Takođe članom 184. stav 1. istog zakona propisano je da kada upravlјa motornim vozilom, odnosno skupom vozila vozač mora imati kod sebe vozačku, odnosno probnu dozvolu i dužan je da, na zahtev ovlašćenog lica, dozvolu da na uvid.