Građani

Iznošenje sa teritorije R Srbije oružja i municije za koje je izdato Odobrenje …

Lice koje prelazi državnu granicu dužno je da policijskom službeniku prijavi da preko državne granice Republike Srbije iznosi oružje i municiju za koje je od nadležnog organa (policijske uprave) izdato Odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije ili Odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije.