Грађани

Да ли се претходни пасош, након уручења нове путне исправе враћа имаоцу истог?

Приликом уручења нове путне исправе, претходни пасош се поништава и враћа имаоцу истог, а на његов захтев.