Građani

Na koji način je regulisano upravljanje vozilom uz posedovanje strane vozačke dozvole na putevima u Republici Srbiji?

Odredbom člana 178. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS 41/09, 53/10, 101/11) propisani su uslovi za upravljanje vozilom uz posedovanje strane vozačke dozvole.

Državljanin Republike Srbije sa privremenim ili stalnim boravkom na teritoriji Evropske unije, odnosno koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, imalac vozačke dozvole zemlje članice Evropske unije ili stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja, za vreme svog privremenog boravka.

Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i državljanin Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi, može na osnovu strane vozačke dozvole, da upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila za vreme od šest meseci od dana ulaska u Republiku Srbiju, osim u slučaju da su ispunjeni uslovi iz stava 5. istog člana. Odredbom člana 179. istog Zakona propisano je na koji način će se licu sa prebivalištem ili odobrenim privremenim boravkom od najmanje šest meseci u Republici Srbiji izdati srpska vozačka dozvola na lični zahtev. Odredbom člana 183. stav 2. istog Zakona propisano je da niko ne sme u isto vreme koristiti dve vozačke dozvole izdate od strane dve države.

Činjenicu o odobrenom privremenom boravku, stalnom nastanjenju ili prebivalištu prilikom učešća u saobraćaju vozač dokazuje odgovarajućom javnom ispravom, odnosno potvrdom izdatom od strane nadležnog organa.