Građani

Da li se prethodni pasoš, nakon uručenja nove putne isprave vraća imaocu istog?

Prilikom uručenja nove putne isprave, prethodni pasoš se poništava i vraća imaocu istog, a na njegov zahtev.