Građani

Kada menjam adresu na području jednog grada, da li je potrebno da se odjavljujem sa stare adrese?

U skladu sa članom 9. stav 4. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik RS”, br. 87/11), prijava prebivališta na novoj adresi stanovanja ujedno znači i odjavu prebivališta sa prethodne adrese stanovanja na teritoriji Republike Srbije.

Shodno navedenom, ukoliko menjate adresu stanovanja u mestu svog prebivališta, dužni ste da organizacionoj jedinici Ministarstva u mestu svog prebivališta prijavite prebivalište na novoj adresi stanovanja, u roku od osam dana od dana nastanjenja na istoj, pri čemu ne odjavljujete prebivalište sa prethodne adrese stanovanja.