Građani

Privremeno unošenje oružja i municije na teritoriju Republike Srbije od strane stranih državljana ili tranzit oružja i municije preko teritorije Republike Srbije

Lice koji prelazi državnu granicu dužno je da policijskom službeniku prijavi da privremeno unosi oružje i municiju na teritoriju Republike Srbije, da sa oružjem tranzitira kroz Republiku Srbiju ili da sa teritorije Republike Srbije iznosi oružje koje je privremeno uneto na teritoriju Republike Srbije ili je u tranzitu kroz Republiku Srbiju.

Za oružje i municiju koje lice privremeno unosi ili je u tranzitu kroz Republiku Srbiju, a za potrebe lova i sporta, granična policija će na graničnom prelazu, na podnet zahtev izdati Odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju. Lice koje oružje i municiju unosi u Republiku Srbiju, dužno je da prilikom granične kontrole dokaže svoje pravo na držanje, nošenje i tranzit oružja i municije preko teritorije Republike Srbije, kao i razlog unošenja oružja i municije u Republiku Srbiju.

Oružje i municija mogu se unositi i iznositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.