Građani

4.Uslovi za prelazak državne granice Republike Srbije maloletnih lica, državlјana Republike Srbije

Maloletni državlјani Republike Srbije prilikom prelaska državne granice Republike Srbije u obavezi su da poseduju važeću putnu ispravu ili ličnu kartu, a što je u skladu sa propisima koji regulišu oblast prelaska državne granice.

Za prelazak državne granice maloletnog lica, državlјanina Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelј ili zakonski zastupnik, potrebna overena saglasnost oba roditelјa, ako zajednički vrše roditelјsko pravo ili zakonskog zastupnika.

Preporuka je da se pre putovanja, o uslovima ulaska informišete kod nadležnih organa države u koju putujete ili njihovog diplomatsko-konzularnog predstavništva u Republici Srbiji.