Građani

Gde mogu da dobijem uverenje o državljanstvu?

Uspostavljanjem Jedinstvenog centralog sistema - registra matičnih knjiga omogućeno je građanima pribavljanje uverenja o državljanstvu, kao i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih u bilo kojoj matičnoj službi na teriritoji Republike Srbije bez obzira  u kojoj je matičnoj službi je izvršen upis tih činjenica.