Građani

Kada je potrebno da uradim odjavu prebivališta i koji je rok za prijavu novog prebivališta?

U skladu sa članom 9. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik RS”, br. 87/11), građanin je dužan da nadležnom organu prijavi svoje prebivalište u roku od osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj prijavljuje prebivalište, ukoliko prijavljuje prebivalište prvi put.

Ukoliko je već prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, prijava prebivališta na novoj adresi stanovanja ujedno znači i odjavu prethodnog prebivališta na teritoriji Republike Srbije.